Projekty elektryczne

Electromar to firma kompleksowa, posiadamy w swojej ofercie również tworzenie projektów elektrycznych. Zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla każdego z  typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego, oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych. W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia. Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności. Duże doświadczenie zawodowe projetantów i bardzo duża obsada kadrowa pozwala nam zająć się w zasadzie każdym projektem. O szerokim zakresie działalności świadczą wykonane do tej pory projekty dla obiektów każdego typu. Ścisła współpraca i wymiana doświadczeń z firmami zajmującymi się rozwiązaniami telekomunikacyjnymi i elektronicznego zabezpieczania budynków pozwala projektować nowoczesne instalacje spełniające wszelkie wymagania. Zapraszamy do...

Odbiór elektryczny

Przy budowie domu, mieszkania, bloku czy budynku konieczne jest do jego użytkowania przeprowadzenie odbioru elektrycznego wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Wynika to  z tekstu Ustawy o zamówieniach publicznych według obwieszczenia Prezesa RM z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773). Do odbioru budynku, lokalu, potrzebne jest między innymi oświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi o poprawności wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Nie wystarczy sam dyplom posiadania uprawnień, nasi pracownicy posiadają także wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu odbiorów elektrycznych, oraz liczne referencje. Załącznikiem do powyższego oświadczenia są protokoły z pomiarów elektrycznych. Podejmujemy się realizacji zleceń takich jak wszechstronne nadzory inwestorskie oraz nadzory budowlane z dziedziny konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie w nadzorowaniu stanu realizacji projektu. Decydując się na współpracę z Electromar Wrocław, zapewniają sobie Państwo dostęp do usług specjalistów do spraw koordynacji inwestycji, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności i efektywności prac prowadzonych na budowie.  Nadzory budowlane to praktyczne i komfortowe narzędzie umożliwiające systematyczną kontrolę jakości oraz terminowości działań podejmowanych na terenie obiektu...

Dozory elektryczne

Pracownicy firmy Electromar posiadają uprawnienia do przeprowadzania dozorów elektrycznych. Nasza firma to nie tylko elektrycy z uprawnieniami, to pasjonaci, ludzie którzy kochają swoją pracę i potrafią w swoim fachu bardzo wiele. Właściciel Electromaru magister,inżynier Marcin Machowski posiada pełne uprawnienia do  kierowania czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Posiadamy niezbędną wiedzę poparte wykształceniem oraz nabytymi uprawnieniami: Znajomość ogólnych zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania  energii. Znajomość zasad programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci zmierzających do uzyskania wyrównanego przebiegu obciążenia i minimalizacji zużycia energii. Bieżąca kontrola poboru mocy i energii w procesach produkcyjnych. Okresowe analizy energochłonności. Normowanie zużycia energii elektrycznej. Analiza strat energii i ekonomicznego obciążenia urządzeń. Zasady stosowania ograniczeń w użytkowaniu i poborze energii. Zasady gospodarki mocą bierną. Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna. Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i...
Pełna oferta firmy

Pełna oferta firmy

Wykonujemy kompleksowe instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Posiadamy niezbędne kwalifikacje zawodowe poparte wieloletnią praktyką zawodową. Współpracujemy z wieloma hurtowniami zapewniając naszym klientom jak najlepszą cenę. Wykonane przez nas instalacje spełniają wszelkie normy elektryczne. Udzielamy gwarancji na wykonywane przez nas usługi i wystawiamy faktury. Usługi świadczymy na terenie Dolnego Śląska, głównie Wrocławia i okolic. Naszym atutem jest terminowość wykonywania zaplanowanych prac. Założeniem naszej firmy jest fachowe doradztwo klientom już na etapie projektowania. Dobrze wykonana instalacja, prawidłowo dobrane przekroje przewodów, zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo na długie lata. Jesteśmy do dyspozycji 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pełna oferta firmy: Montaż instalacji elektrycznych Modernizacja istniejących instalacji Instalacje alarmowe Montaż osprzętu elektrycznego Pomiary instalacji elektrycznych Odbiory instalacji elektrycznych Załatwianie niezbędnych formalności w Zakładzie Energetycznym Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych Projektowanie instalacji elektrycznych Sporządzanie kosztorysów inwestorskich,...

Pomiary elektryczne

Wykonujemy pełny zakres pomiarów elektrycznych na terenie Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego:   – pomiary ochronne i okresowe, – usługi pomiarowe, – badania środowiska pracy, – pomiary ochrony przeciw porażeniowej, – pomiary elektryczne, – pomiary natężenia oświetlenia, – pomiar skuteczności zerowania, – pomiar samoczynne wyłączenia zasilania,   – pomiar impedancji pętli zwarcia, – pomiar rezystancji izolacji, pomiary rezystacji uziemienia, – badania wyłaczników różnicowo prądowych RCD, – badania i pomiary elektronarzędzi, – badania i pomiary elektroenergetyczne, – pomiary odgromowe, uziemień, uziemienia, – pomiary instalacji odgromowych, – pomiary instalacji odgromowej i uziomów, – pomiar rezystancji uziemienia, uziemień, – pomiar oświetlenia stanowiskowy,   – pomiary natężenia oświetlenia, – pomiary równomierności oświetlenia, – protokół pomiarów instalacji elektrycznych w budynku, – pomiary wydajności wentylacji, – pomiar skuteczności wentylacji, – sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów, – przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, – ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych. Electromar działa kompleksowo na rynku usług elektrycznych i energetycznych na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne jak i firmy. Przygotowaliśmy dla Państwa duże zniżki rabaty i promocje. Świadczymy wysokiej jakości usługi elektryczne i energetyczne Działamy na terenie Wrocławia i całego województwa...

Instalacje elektryczne

Electromar – Instalacje elektryczne – usługa kompleksowa. Instalacje elektryczne to jeden z najważniejszych elementów każdego domu, mieszkania i lokalu użytkowego. Nikt dzisiaj nie wyobraża sobie możliwości funkcjonowania bez energii elektrycznej. Dlatego w sytuacji, kiedy planowana jest budowa domu mieszkalnego lub obiektu użytkowego, albo kompleksowy remont mieszkania, warsztatu lub lokalu handlowego, inwestor, projektant i wykonawca stają przed bardzo ważnym problemem. Nowa instalacja elektryczna musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami: – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., „Prawo Budowlane” wraz z aktami wykonawczymi, – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., „Prawo Energetyczne” wraz z aktami wykonawczymi, – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach instalacjach energetycznych, – Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r., o Badaniach i Certyfikacji, – Polskie Normy oraz zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny, określonymi w dokumencie „Warunki przyłączenia”. Poza tym nowa instalacja musi spełniać obecne i – w miarę możliwości – przyszłe wymagania użytkownika. Że wymagania te będą różna dla lokalu mieszkalnego i dla zakładu produkcyjnego, nikt nie będzie miał wątpliwości. Jednakże niewielu budujących dom mieszkalny zdaje sobie sprawę z konieczności rozróżnienia instalacji dla obiektu ogrzewanego z sieci miejskiej CO i dla obiektu, w którym planowane jest ogrzewanie elektryczne. Wymagania – budynek mieszkalny Dawno już przestały nam wystarczać standardy w postaci „żarówka na środku sufitu i po dwa gniazdka w pomieszczeniu”. Instalacja elektryczna spełnia dzisiaj bardzo wiele zadań i wymaga zastosowania różnych, dostosowanych do konkretnej funkcji, kabli i przewodów elektrycznych. W ramach podstawowej instalacji elektrycznej, wymienić należy: • instalacje oświetleniowe • instalacje gniazd wtykowych. Do rzadziej stosowanych zaliczyć trzeba wydzielone instalacje, służące...

Systemy alarmowe

Electromar jako firma z tradycjami oraz lider na rynku usług elektrycznych we Wrocławiu zapewnia profesjonalną obsługę i indywidualne podejście w zakresie doradztwa zakupionych urządzeń jak i usługi montażu – montaż alarmu, montaż systemów alarmowych, montaż kamer i innych urządzeń. Dobieramy urządzenia w pełni odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom klientów. Nasza oferta skierowana jest do klientów detalicznych jak i ‘’hurtowych” tj. wspólnot mieszkaniowych firm budowlanych, deweloperów, instalatorów i integratorów. Nasze elektroniczne systemy ochrony mienia instalowane są wszędzie – na osiedlach mieszkaniowych, w mieszkaniach, domach, posesjach, klubach, hotelach, magazynach, parkingach oraz komisach samochodowych – wszędzie tam gdzie zajdzie potrzeba uzbrojenia elektronicznego systemu ochrony mienia. Nasze wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowana kadra pozwala na podjęcie wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem mienia. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy – dla naszych klientów. Nasze produkty posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty są przyjazne środowisku. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanych w naszych urządzeniach zapewniają niewielkie zużycie prądu podczas pracy oraz niską awaryjność. Wykonujemy : • montaż systemów alarmowych, • montaż kamer, • montaż systemów alarmowych, • instalacje systemów kontroli dostępu, • instalacje systemów rejestracji czasu pracy, • instalacje systemów domofonowych i wideo fonowych, a także świadczymy usługi serwisowe (gwarancyjne i pogwarancyjne) oraz konserwacyjne w/w....

Instalacje elektroenergetyczne

Instalacje elektroenergetyczne: obiektów budowlanych, przemysłowych, instytucji i budownictwa mieszkaniowego. Nasza oferta obejmuje następujące usługi: Instalacje elektroenergetyczne przemysłowe, montaż konstrukcji kablowych, nośnych System „U” Konsultacje techniczne, nadzorowanie prac (uprawnienia budowlane – Nr. Ewidencyjny Wa – 638/91) Kosztorysowanie (Norma 3.0) Projektowanie instalacji elektroenergetycznych Specjalistyczne prace na wysokości Wykonawstwo linii zasilających NN i SN Prefabrykacja rozdzielnic Konsultacje techniczne Pomiary elektryczne, oględziny Budowa linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, Budowa linii oświetleniowych napowietrznych i kablowych, Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych, Instalacje odgromowe Pomiary Konserwacja oświetlenia wewnętrznego i...