Wykonujemy pełny zakres pomiarów elektrycznych na terenie Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego:

 

– pomiary ochronne i okresowe,

– usługi pomiarowe,

– badania środowiska pracy,

– pomiary ochrony przeciw porażeniowej,

– pomiary elektryczne,

– pomiary natężenia oświetlenia,

– pomiar skuteczności zerowania,

– pomiar samoczynne wyłączenia zasilania,

 

– pomiar impedancji pętli zwarcia,

– pomiar rezystancji izolacji, pomiary rezystacji uziemienia,

– badania wyłaczników różnicowo prądowych RCD,

– badania i pomiary elektronarzędzi,

– badania i pomiary elektroenergetyczne,

– pomiary odgromowe, uziemień, uziemienia,

– pomiary instalacji odgromowych,

– pomiary instalacji odgromowej i uziomów,

– pomiar rezystancji uziemienia, uziemień,

– pomiar oświetlenia stanowiskowy,

 

– pomiary natężenia oświetlenia,

– pomiary równomierności oświetlenia,

– protokół pomiarów instalacji elektrycznych w budynku,

– pomiary wydajności wentylacji,

– pomiar skuteczności wentylacji,

– sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów,

– przeglądy okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych,

– ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

Electromar działa kompleksowo na rynku usług elektrycznych i energetycznych na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne jak i firmy. Przygotowaliśmy dla Państwa duże zniżki rabaty i promocje.

Świadczymy wysokiej jakości usługi elektryczne i energetyczne

Działamy na terenie Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego